Archív kategorie ‘Nezařazené’

Ing. Růžena Vintrová, DrSc.

22.05.2012

Ekonomická stagnace v ČR a podceňování domácí poptávky

Česká ekonomika již déle než 3 roky přešlapuje na místě. Na rozdíl od všech sousedních zemí – Polska, Slovenska, Německa i Rakouska, kterým se již podařilo překonat předkrizovou úroveň roku 2008, se její ekonomický výkon stále pohybuje pod touto úrovní. Reálný hrubý domácí produkt (HDP) dosáhl v roce 2011 ve srovnání s rokem 2008 jen 99,5 %. […]